• בית ספר לטיסה 12 1953

  בית ספר לטיסה 12 1953

 • משה באואר - בית ספר לטייס צ'קלוב 1945

  משה באואר - בית ספר לטייס צ'קלוב 1945

 • משה באואר - חיל האוויר הפולני 1946

  משה באואר - חיל האוויר הפולני 1946

 • משה באואר - חיל האוויר הפולני 1947

  משה באואר - חיל האוויר הפולני 1947

 • משה באואר - צ'קאלוב 1945

  משה באואר - צ'קאלוב 1945

 • משה באואר 1953

  משה באואר 1953

 • הנווטים הפולניים מימין לשמאל האחים אדלר ניותק ופנחס, סטפן לאור,באואר משה, גולדרייך

  הנווטים הפולניים מימין לשמאל האחים אדלר ניותק ופנחס, סטפן לאור,באואר משה, גולדרייך

סרן באואר משה מונדק

בשואה

בימי מלחמת-העולם השנייה נמלט מהנאצים שפלשו לעירו, נתגלגל לתורכיסטן והתנדב לצבא האדום, אבל כאזרח פולני לשעבר נדחתה בקשתו והוא הועבר לפלוגת-עבודה. אחרי גלגולים שונים עלה בידו לעבור לחיל-האוויר הפולני שהוקם בברית-המועצות. היה אחד היהודים המעטים שנשלח לבית-ספר לקצינים נווטים בצ'קלוב שברוסיה. אחרי סיימו את לימודיו שם השתתף כנווט-מטילן בכמה חזיתות ומערכות נגד הגרמנים. זכה באותות-הצטיינות ושמו צוין לשבח. התגאה ביהדותו וראה במלחמה נגד הגרמנים את ההכנה למלחמת-עמו לעצמאות בארצו. כתום המלחמה המשיך לשרת בחיל-האוויר הפולני בתור נווט-טייסת.

 תקומה

עם הכרזת האו"ם ובימי ההכנות למלחמת-הקוממיות דרש באופן גלוי ורשמי את שחרורו מן הצבא הפולני ורק אחרי מאמצים רבים ובהתערבותם האישית של אנשים רמי-מעלה עלה בידו להשתחרר. אולם לצערו לא הגיע לארץ אלא עם גמר הקרבות.

 

בשחקים

למרות גילו (שלא היה גיל-הגיוס) ואי-ידיעה מוחלטת של השפה העברית התנדב מייד לשירות-קבע בחיל-האוויר. מילא תפקידים שונים כנווט ועלה בסולם הדרגות והפיקוד. את עיקר פעולתו הקדיש להדרכת נווטים ובמספר חניכיו שגדל והלך מצא את סיפוקו המלא. שימש כמפקד בית-ספר לאימון נווטים. כל מפקדיו, פקודיו, חניכיו וחבריו העריצוהו וחיבבוהו
נפל במילוי תפקידו ביום כ' באדר ב' תשי"ד (25.3.1954)

 • מורשת מתקומה לשחקים
 • מורשת מתקומה לשחקים
 • מורשת מתקומה לשחקים
 • מורשת מתקומה לשחקים
 • מורשת מתקומה לשחקים
 • מורשת מתקומה לשחקים

© כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש