• נבל דוד

    נבל דוד

סמ"ר נבל דוד (ירז'י)

בשואה

בן הוגו ופרידה. נולד ביום י"א באלול תרצ"ה (9.9.1935) בניקול שבפולין. בהיותו בן ארבע פרצה מלחמת-העולם השניה ונגזר על המשפחה לצאת לגולה. אחרי כמה שנים של נדודים וטלטולים באיטליה, חיי-פליטים במחנה-ריכוז וביערות מתוך סכנת-נפשות ובתנאים קשים ביותר, שוחררו לבסוף על-ידי צבאות בעלות-הברית ואחרי שנה של שהיה במחנה-מעבר עלתה המשפחה לארץ בשנת 1945.

תקומה

אחרי סיימו את לימודיו בבית-הספר היסודי בקרית-ביאליק עבר לבית-הספר התיכון בקרית-חיים אלא שלא סיים בלתי אם שתי כיתות. הוא נטה למכונאות ובעזבו את בית-הספר נכנס לעבוד כמכונאי בחברת אש"ד.

בשחקים

בגיל י"ז התנדב לחיל-האויר והתמסר לטייסות בכל מלוא-מרצו. רוב שעות-הפנאי הקדיש ללימודים ובעיקר למקצוע הטיס ולכל הקשור בו. בשנה האחרונה לחייו התחיל להתכונן לבחינות-בגרות. בגמרו את השירות הסדיר בצבא לא יכול להינתק מן הטיס האהוב עליו והחליט להישאר בצבא-הקבע. הנגב היה אהוב עליו ביותר והוא בחר לשבת בו. ביום כ"ג באדר תשט"ז (6.3.1956) נפל בשעת מילוי תפקידו והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בחיפה.

( דף זה הוא חלק ממפעל ההנצחה הממלכתי 'יזכור', שנערך ע'י משרד הביטחון )

  • מורשת מתקומה לשחקים
  • מורשת מתקומה לשחקים
  • מורשת מתקומה לשחקים
  • מורשת מתקומה לשחקים
  • מורשת מתקומה לשחקים
  • מורשת מתקומה לשחקים

© כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש