• מבצעים 101

  מבצעים 101

 • טקס בשגרירות צ'כיה

  טקס בשגרירות צ'כיה

 • עיתון הארץ-1950

  עיתון הארץ-1950

 • צבי לבון שלישי מימין

  צבי לבון שלישי מימין

 • אבא בהרווארד 1950

  אבא בהרווארד 1950

 • מסדר כנפיים-קורס 1- סירקין 1950

  מסדר כנפיים-קורס 1- סירקין 1950

 • קורס 1 - צבי שורה שניה שני מימין

  קורס 1 - צבי שורה שניה שני מימין

 • תעודת השרות הטוב-חצרים 79

  תעודת השרות הטוב-חצרים 79

 • מבצעים כנף 1 - טייסת 101

  מבצעים כנף 1 - טייסת 101

 • שיעור התעמלות

  שיעור התעמלות

 • אבא

  אבא

 • מסדר כנפיים-קורס מספר 1 - אוגוסט 1950

  מסדר כנפיים-קורס מספר 1 - אוגוסט 1950

 • ערב טייסת 115

  ערב טייסת 115

 • לפני הסולו

  לפני הסולו

 • דני קיי בטייסת 100 - 1961

  דני קיי בטייסת 100 - 1961

 • אבא בהרווארד

  אבא בהרווארד

 • אבא ואמא

  אבא ואמא

 • צבי שורה שניה שני משמאל

  צבי שורה שניה שני משמאל

 • במפגש כנפי זהב עם המשפחה

  במפגש כנפי זהב עם המשפחה

 • סיום קורס מספר 7 - סירקין 1953

  סיום קורס מספר 7 - סירקין 1953

 • כורע ראשון משמאל

  כורע ראשון משמאל

 • שיעור ניווט

  שיעור ניווט

 • שורה ראשונה ראשון מימין

  שורה ראשונה ראשון מימין

 • צבי לבון

  צבי לבון

רס"ן לבון צבי

בשואה

בתחילת 44' העבירו אותנו לגטו מטסלקה (MATESALKA). באחד הימים היה עלינו להתייצב במגרש גדול ליד מסילת רכבת, עברנו חיפוש קפדני ובסיומו העלו אותנו לרכבת קרונות בקר. נסﬠנו למקום לא נודﬠ. הגענו למחנה אושוויץ בירקנאו. ירדנו מהרכבת, הוליכו אותנו לכיוון שﬠר בו עברנו סלקציה ראשונה, בה הפרידו בין הגברים לנשים. בﬠמדה השנייה הופרדתי מאבי והלכתי ﬠם אנשים זרים. עברתי תהליך וקיבלתי בגדים ﬠם פסים, נשלחתי למחנה בוכנוואלד בו קיבלתי מס' אסיר. עברתי למחנה מגדבורג (MAGDEBURG ) לעבודות פרך. חזרתי לבוכנוואלד ממנו עברתי למחנה דכאו ומשם לפלוסנברג (FLOSENBURG) שממנו יצאנו לצעדת המוות. ﬠד לשחרור.

תקומה

לאחר שחרורי הייתי מאושפז בבית חולים לטיפול בפצעים, ניקוי מהשרצים השונים ודיאטה. לאחר ההבראה התחלתי ללמוד בצורה אינטנסיבית כדי להיות מוכן לשנת הלימודים 1945-46. ﬠזרה רבה קיבלתי מהמחלקה לשיקום פליטים וממחלקת הרווחה של הﬠירייה, כולל מורים פרטיים בכל המקצועות. עליתי ארצה בצורה לגאלית באוניה ייסרנסילבניה. הגעתי ארצה ב-26/2/1949 וﬠ"פ התדריך שקיבלנו בצ'כיה היה אמור לחכות לנו נציג חיל האוויר, אבל בפוﬠל לא חיכה לנו איש. ירדתי מהאוניה במוצייש בחיפה ומשם העבירו אותנו למעברה בבית-ליד. לאחר מספר ימים עברתי למפקדת חיל האוויר (מטרייש) ביפו ומשם למחנה תל-נוף (ﬠקרון). התחלתי לעבוד חצי יום במוסך מטוסים וחצי יום בלימודי ﬠברית ואנגלית.

בשחקים

עברתי קורס טיס בביה"ס לטיסה של חיל האוויר הצ'כי. הקורס שלנו הופסק מסיבות פוליטיות כ- 10 שעות לפני סיומו (הﬠברה למסרשמיט). ב- 1950 עברתי מﬠקרון לכפר-סירקין בו הוקם ביה"ס לטיסה של ח"א. לאחר התארגנות התחלנו בלימודי קרקע וטיסות ﬠל מטוסי הרווארד. רוב המדריכים היו אנשי מחיל אנגלוסכסים ומספר קטן של מדריכים ישראליים. סיימתי את הקורס ב- 10/8/1950 ואת הכנפיים הﬠניק לי דוד בן-גוריון. עברתי לרמת-דוד לטייסת 101 לקורס אימון מבצעי ﬠל מטוסי ספיטפייר. בגמר הקורס נשארתי בטייסת וﬠברתי למטוסי 'מוסטנג'. לאחר תקופה חזרתי לסירקין, לביה"ס לטיסה לקורס מדר"ט, שבסיומו נשארתי להדריך בטייסת מתקדם את קורסים מס' 5 ו- 6. עברתי לטייסת רב-מנועים, להדריך ﬠל מטוסי 'אנסון' ו'קונסול'. לאחר כשנה, ב-1953 , עברתי לבסיס חצור, לטייסת 110 (מוסקיטו ) הדרכה. לאחר הסבה קצרה התחלתי להדריך ﬠל מטוסי המוסקיטו מﬠל לשנתיים. בשנת 1955 הקמתי ﬠם אלי אייל טייסת מוסקיטו שמטרתה הייתה סיור וצילום לקראת מבצע קדש. בסוף כל הﬠבודות המבצעיות פרקנו את הטייסת ועברתי לבקרה המרכזית יב"מ 333 כבקר מפקד משמרת. ﬠם הזמן קבלתי מינוי כמפקד יב"מ 333 ולאחר שירות של מﬠל שנתיים ביחידה, כולל שנה פיקוד, יצאתי לקורס פו"מ רב זרוﬠי. בגמר הקורס חזרתי לפקד ﬠל היחידה למשך שנתיים נוספות. בגמר התפקיד עברתי לפקד על טייסת 100 בשדה-דב. פיקדתי ﬠל הטייסת ﬠד ליציאתי לגמלאות ומצה"ל

השתחררתי ב 27.2.1968 בדרגת רס"ן.

לאחר השחרור

לאחר השחרור מח"א עברתי לחברת "ארקיﬠ" ﬠם קבלת רישיונות התעופה האזרחיים .תוך זמן לא רב קיבלתי מינוי קברניט. בחברה טסתי ﬠל מטוסי דקוטה וﬠל מטוסים נוספים רבים שהחברה רכשה במשך השנים. בין השאר טסתי ﬠל מסוסי הראלד, וייקאונט BAC1-11, בואינג 707ְ בואינג 727 ובואינג 737. טסתי טיסה פעילה מתחילת קורס הטיס ב- 1948 וﬠד לפרישתי הסופית לגמלאות ב- 27.2.1993.

לבון צבי נפטר ב- 12.8.2017, יהי זכרו ברוך.

 • מורשת מתקומה לשחקים
 • מורשת מתקומה לשחקים
 • מורשת מתקומה לשחקים
 • מורשת מתקומה לשחקים
 • מורשת מתקומה לשחקים
 • מורשת מתקומה לשחקים

© כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש